سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشکده باقرالعلوم(ع) قم 
پژوهشگر و محقق 
 
 
همکاری در نشر و چاپ کتب 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
نهایه الحکمه 
تدریس 
حوزه علمیه قم و افغانستان 
مدرس 
 
 
ادبیات و عقاید 
تدریس 
مؤسسه فرهنگی یحیی بن زید 
مدرس 
 
 
آموزش روش نویسندگی