مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سیدحسن
نام خانوادگی:احمدی نژاد
نخصص ها:تاریخ و سیره ، ادبیات فارسی

زندگی نامه

استاد سیدحسن احمدی نژاد در سال 1338 در کشور افغانستان شهر کابل متولد شد در سال 1365 وارد حوزه علمیه شد و از محضر استاتیدی همچون آیت الله سبحانی، مکارم ، طاهر شمس کسب فیض نمود. همچنین موفق به دریافت کارشناسی ارشد در سال 1382 از دانشگاه قم با موضوع پایان نامه تاریخ تشیع در خراسان بزرگ گردید . از ایشان آثار بسیاری به چاپ رسیده است که در قسمت آثار قابل مشاهده می باشد