تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1382 
معارف اسلامی 
دانشگاه قم 
0.00 
سطح 3 
 
 
 
0.00